Przejdź do głównej sekcji
Arrow
Arrow
PORTFOLIO

W ramach zamówienia i współpracy z MSIP Urzędu Miasta Krakowa opracowaliśmy i wykonaliśmy  rozwiązanie mobilne GISMO zintegrowane z systemami GIS bazującymi na oprogramowaniu ESRI.

Budowa zasobów informacji przestrzennej to duży wysiłek organizacyjny i finansowy. Ocenia się, że wartość danych to ok. 80 procent wartości całego systemu GIS. Zgromadzone dane wykorzystywane są do projektowania, dokonywania uzgodnień a także do realizacji bieżących zadań utrzymaniowych infrastruktury. Publiczne udostępnienie informacji systemów GIS sprawia,  że pojawiają się nowe  możliwości i obszary wykorzystania zgromadzonych danych. Re-użycie danych oraz wynikające z tego faktu korzyści  stanowią oszczędności, dodatkowe przychody a także tworzą szereg efektów społecznych wymienianych w licznych opracowaniach w tym przygotowanych przez jednostki Unii Europejskiej i polskiego Ministerstwa Cyfryzacji. Standardowym kanałem publikacji danych geoprzestrzennych są miejskie portale webowe (SIP, geoportal). Coraz częściej ich funkcjonalność uzupełniają aplikacje mobilne których udział  w aktywności internetowej przekroczył 50%, a w przypadku aplikacji mapowych udział ten jest jeszcze większy. Mobilny dostępu do danych geoprzestrzennych pozwala znacząco zwiększyć ilość odbiorców informacji tego typu.

Aplikacja mobilna MSIP Kraków zapewnia dostęp do danych i usług przestrzennych Gminy Miejskiej Kraków, a także możliwość skorzystania z prostych narzędzi GIS. Prezentuje wybrane warstwy z portalu MSIP Obserwatorium.

Aplikacja umożliwia użytkownikowi:

 • wyświetlanie kompozycji mapowych z danymi przestrzennymi udostępnianymi przez Urząd Miasta Krakowa w 5 układach współrzędnych – w tym włączanie i wyłączanie poszczególnych warstw, dodawanie serwisów WMS
 • rysowanie obiektów punktowych, liniowych i powierzchniowych na mapie
 • pomiar długości linii, łamanej, powierzchni i obwodu poligonu
 • śledzenie trasy za pomocą funkcji GPS oraz dodawanie punktów ze zdjęciami i komentarzami
 • wykonywanie zdjęć z geolokalizacją
 • zapisywanie własnych kompozycji, tras GPS, punktów, szkiców czy pomiarów
 • pracę na mapach bez dostępu do Internetu
 • zgłaszanie poprzez ankiety informacji do Urzędu Miasta Krakowa
 • identyfikację obiektów z danych warstw
 • udostępnianie swoich zasobów innym użytkownikom za pomocą portali społecznościowych lub e-maili w formatach: kml, gejson, gpx, wa – zawierający geojson i zdjęcia
 • wyszukiwanie lokalizacji za pomocą współrzędnych, adresu, ulicy
 • wyszukiwanie i lokalizację działek
 • wyszukiwanie i lokalizację Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego

Aplikacja mobilna to nowa e-usługa i narzędzie udostępnianie w ramach Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta Krakowa.
Aplikacja mobilna współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z osi Cyfrowa Małopolska w ramach działania E-Administracja i otwarte zasoby i poddziałania E-Usługi w informacji przestrzennej.

Aplikacja dostępna jest zarówno dla użytkowników systemu Android  i iOS.

Arrow

Czy jesteś gotowy  na rozwój swojej firmy?

Podziel się swoim pomysłem na projekt, rzetelnie go wycenimy

Arrows
PRACUJEMY DLA
APA Group
Urban Lab
UM Krakow
UM Jaworzno
UM Rzeszów
deegitals
Strefa Energii
ZOO Chorzów
Tarnopol

Copyrights © 2024 Whiteaster

crafted by: mastafu design