Przejdź do głównej sekcji
Zapraszamy na konferencję „transakcyjny system zarządzania bazami danych o niejednorodnym modelu danych

Zapraszamy na konferencję „transakcyjny system zarządzania bazami danych o niejednorodnym modelu danych

Zapraszamy na konferencję

Serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez ProIntegra SA, podczas której zostaną zaprezentowane wyniki zrealizowanego przez Spółkę projektu badawczo rozwojowego pt: ‘Prowadzenie prac badawczo – rozwojowych nad opracowaniem prototypu uniwersalnego, transakcyjnego systemu zarządzania bazami danych o niejednorodnym modelu danych’.

W ramach projektu został opracowany i wytworzony prototyp uniwersalnego, transakcyjnego systemu zarządzania bazami danych o niejednorodnym modelu danych.

Zakończone sukcesem prace badawcze umożliwiły wprowadzenie systemu do działalności własnej Spółki oraz pełną komercjalizację produktu.

Szersze informacje na temat możliwości funkcjonalnych systemu znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.prointegra.com.pl/714-2/

Konferencja zostanie przeprowadzona w formie webinarium, w dniu 14 grudnia 2022 r. o godz. 13:00.

Link do telekonferencji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjRkNjQzNjgtYzI0MC00ODlmLTg1ZTQtNjVlZWQ3ZjVlZDJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bc08e53c-8c03-46ac-95ee-2ba2815cda63%22%2c%22Oid%22%3a%2209453743-8c0a-49ef-8aef-206a50518baf%22%7d

 

Najnowsze wpisy

Innowator Śląska 2020

Whiteaster otrzymał wyróżnienie w Konkursie Innowator Śląska 2020

Otwarte Dane – otwarte możliwości

W bieżącym roku Polska odnotowała kolejny sukces w zakresie rankingu Open Data Maturity 2020.

PROsystem. Aplikacja wspierająca realizację projektów oraz publikację informacji.

Projekty realizowane przez Miasto to temat budzący żywe zainteresowanie szerokiego grona mieszkańców. Inwestycje i remonty to podstawowe elementy rozwoju infrastruktury miejskiej.

Interfejs mózg-komputer – czym jest i jaki ma potencjał dla biznesu?

Sterowanie umysłem od zawsze stanowiło jedno z kluczowych marzeń ludzkości. Urządzenia umożliwiające komunikację oraz sterowanie za pomocą ludzkich myśli nie należą już tylko do świata science-fiction, ale aktualnej rzeczywistości, kryjącej w sobie olbrzymi, biznesowy potencjał.
PRACUJEMY DLA
APA Group
Urban Lab
UM Krakow
UM Jaworzno
UM Rzeszów
deegitals
Strefa Energii
ZOO Chorzów
Tarnopol

Copyrights © 2024 Whiteaster

crafted by: mastafu design