Przejdź do głównej sekcji
Kategorie i zbiory danych na portalu Open Data
5 min

Kategorie i zbiory danych na portalu Open Data

Dane na portalu Open Data można organizować, grupować i wyszukiwać w stosunkowo elastyczny sposób.

Kategorie i zbiory danych na portalu Open Data
Open Data

Dane na portalu Open Data można organizować, grupować i wyszukiwać w stosunkowo elastyczny sposób.

Podstawowymi kryteriami charakteryzującymi zbiory danych są:

 • Dostawca danych (źródło, organizacja udostępniająca)
 • Kategoria (grupa stworzona ze względu na zakres merytoryczny informacji np. Transport, Szkolnictwo, Urząd Miasta itp.)
 • Słowa kluczowe (Tagi przypisane do zbioru)
 • Stopień otwartości danych (wg klasyfikacji 5 Star)
 • Format danych (pdf, doc, xls, gml, csv itp.)
 • Sposób udostępnienia (plik, API)
 • Częstotliwość aktualizacji
 • Data ostatniej aktualizacji
 • Warunki udostępniania

Wszystkie powyższe atrybuty mogą być podstawą wyszukiwania bądź sortowania i grupowania. Wyszukiwać informacje można także z pomocą wyszukiwarki pełnotekstowej.
Właściwe opisanie i skategoryzowanie informacji może znacznie ułatwić do nich dostęp, szczególnie gdy jest wiele zbiorów danych na portalu. Sposób zdefiniowania np. kategorii danych
może być istotnym elementem intuicyjności korzystania z portalu Open Data.

Przykład zbiorów informacji i ich kategoryzacji:

URZĄD MIEJSKI

 • Budżety obywatelskie – lista projektów w poszczególnych latach
 • Budżety obywatelskie – wyniki głosowań w poszczególnych latach
 • Budżet miasta – sprawozdania wykonania planu wykonania dochodów wydatków w poszczególnych latach
 • Rejestr umów
 • Wykaz nieruchomości komunalnych
 • Lista decyzji o warunkach zabudowy
 • Lista decyzji o pozwoleniach na budowę
 • Lista punktów posiadających koncesje na sprzedaż  alkoholu
 • Lokale komunalne do wynajęcia sprzedaży
 • Rejestry wydatków jednostek i instytucji publicznych
 • Wyniki głosowań w wyborach samorządowych
 • Prawa jazdy – statystyki wydawanych dokumentów
 • Oświadczenia finansowe
 • Rejestry korzyści
 • Lista jednostek administracyjnych
 • Rejestr posiedzeń

TRANSPORT

 • Stacje Rowerów Miejskich
 • Listy wypożyczeń rowerów miejskich
 • Rozkłady jazdy komunikacji miejskiej
 • Lokalizacja pojazdów komunikacji miejskiej na trasie
 • Statystyki przewozów pasażerskich
 • Zapełnienie parkingów miejskich
 • Zajęte indywidualne tablice rejestracyjne
 • Lista przystanków autobusowych / tramwajowych
 • Informacje z przystankowych tablic DIP
 • Planowane i aktualne i historyczne dane o remontach dróg, objazdach
 • Wyniki kontroli jakości paliw na stacjach benzynowych
 • Kolizje i wypadki
 • Wyniki kontroli jakości paliw na stacjach benzynowych
 • Lista stacji kontroli pojazdów

EDUKACJA

 • Szkoły i placówki oświatowe
 • Biblioteki miejskie
 • Statystyki wyników egzaminów absolwenckich
 • Statystyki frekwencji, wycieczek szkolnych, szkoleń nauczycielskich
 • Statystyki osiągnięć uczniowskich (konkursy, olimpiady)
 • Statystyki wydawanych obiadów, korzystania ze świetlic, bibliotek
 • Ilości uczniów w szkołach, klasach
 • Budżety szkół
 • Statystyki zajęć pozalekcyjnych
 • Wypadki w szkołach i placówkach oświatowych
 • Sprawozdania finansowe placówek

DANE PRZESTRZENNE

 • Punkty dostępowe Miejskiego Internet
 •  Granice osiedli
 • Dane o adresach i icach
 • Obszary górnicze, kategorie szkód
 • Rejestr zabytków

DANE DEMOGRAFICZNE

 • Zameldowanie
 • Urodzenia, zgony
 • Migracje ludności
 • Wykształcenie,
 • Gospodarstwa domowe, rodziny, struktura społeczno – ekonomiczna
 • Dane statystyczne dotyczące bezdomnych

SPORT I REKREACJA

 • Lista klubów sportowych
 • Boiska i place zabaw
 • Obiekty sportowe
 • Budżety

SPRAWY SPOŁECZNE

 • Domy pomocy społecznej
 • Stowarzyszenia zwykłe
 • Przestępczość w poszczególnych obszarach
 • Małżeństwa, rozwody, separacje
 • Pozbawienia, zawieszenia i ograniczenia władzy rodzicielskiej
 • Zatrudnienie, bezrobocie
 • Nabory poprzez Urząd Pracy
 • Zasiłki
 • Renty rodzinne
 • Ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 • Urodzenia, zgony
 • Migracje ludności
 • Szkolenia, aktywizacja zawodowa
 • Organizacje i instytucje religijne
 • Lista komisariatów, dzielnicowych

WYDARZENIA

 • Baza miejsc i wydarzeń
 • Działalność Galerii
 • Baza instytucji kultury
 • Obiekty architektoniczne, etnograficzne, sakralne

ŚRODOWISKO

 • Warunki pogodowe – odczyty ze stacji pogodowych w różnych lokalizacjach miasta
 • Wyniki monitoringu wód powierzchniowych
 • Wyniki monitoringu jakości powietrza
 • Ostrzeżenia
 • Wysypiska śmieci

PRZEMYSŁ, HANDEL I USŁUGI

 • Rejestr KRS Lista sklepów z lokalizacją
 • Lista placówek usługowych
 • Lista instytucji przeprowadzających kontrole Wyniki kontroli inspekcji handlowej, jakości, prawidłowości oznakowania itp.
 • Jakość wody wodociągowej

TURYSTYKA

 • Lista organizatorów turystyki
 • Lista obiektów noclegowych
 • Lista zabytków
 • Szlaki turystyczne
 • Ścieżki edukacyjne
 • Zabytki techniki

TELEKOMUNIKACJA

 • Statystyki dostępu do Internetu
 • Wykaz hot-spotów miejskich
 • Inwestycje w sieć dostępową

W Whiteaster rozwijamy portale Open Data, dzięki czemu pomagamy szerzyć dostęp do informacji. Uporządkowane i opublikowane dane mogą być wykazem transparentnych działań
władz miejskich.

Najnowsze wpisy

Innowator Śląska 2020

Whiteaster otrzymał wyróżnienie w Konkursie Innowator Śląska 2020

Otwarte Dane – otwarte możliwości

W bieżącym roku Polska odnotowała kolejny sukces w zakresie rankingu Open Data Maturity 2020.

PROsystem. Aplikacja wspierająca realizację projektów oraz publikację informacji.

Projekty realizowane przez Miasto to temat budzący żywe zainteresowanie szerokiego grona mieszkańców. Inwestycje i remonty to podstawowe elementy rozwoju infrastruktury miejskiej.

Interfejs mózg-komputer – czym jest i jaki ma potencjał dla biznesu?

Sterowanie umysłem od zawsze stanowiło jedno z kluczowych marzeń ludzkości. Urządzenia umożliwiające komunikację oraz sterowanie za pomocą ludzkich myśli nie należą już tylko do świata science-fiction, ale aktualnej rzeczywistości, kryjącej w sobie olbrzymi, biznesowy potencjał.

Sztuczna inteligencja w przemyśle – to się opłaca!

Myślicie, że przemysł po prostu nie pasuje do świata IT? Wprost przeciwnie! Przekonajcie się jak wiele zyskać może produkcja przemysłowa, gdy otworzy się na sztuczną inteligencję.
PRACUJEMY DLA
APA Group
Urban Lab
UM Krakow
UM Jaworzno
UM Rzeszów
deegitals
Strefa Energii
ZOO Chorzów
Tarnopol

Copyrights © 2022 Whiteaster

crafted by: mastafu design