Przejdź do głównej sekcji
Decyzje kredytowe oparte o machine learning
10 min

Decyzje kredytowe oparte o machine learning

Długie oczekiwanie na decyzję kredytową jest bolączką, na którą wskazuje duża część klientów banków.

Decyzje kredytowe oparte o machine learning
Lorem ipsum

Długie oczekiwanie   na   decyzję   kredytową jest bolączką, na którą wskazuje duża część klientów banków.   Sformułowanie   wniosku,   ocena zdolności   kredytowej, zabezpieczenia,   ryzyk, analiza, opiniowanie   i   akceptacja to kroki procesowe niezbędne dla przyznania kredytu z punktu widzenia banku.    Proces decyzyjny może wyglądać   nieco inaczej jeżeli pożyczkobiorcą jest klient obsługiwany przez   instytucję finansową od dłuższego czasu.   W takich przypadkach   kredytodawca dysponuje dużą wiedzą o historii współpracy –   można nie tylko   przyspieszyć   proces weryfikacji wniosku, ale nawet przygotować ofertę kredytową bez wniosku z  e   strony   klienta.   Artykuł przedstawia realizację modułu    wspierającego   generowanie   indywidualnych ofert kredytowych   z wykorzystaniem   Machine Learning.

  Zadanie, jakie postawiono Whiteaster polegało na przygotowaniu automatyzacji oceny zdolności kredytowej klienta firmy finansowej. Klientami tej firmy są handlowcy prowadzący swoją sprzedaż poprzez jedną z największych na świecie Internetowych platform sprzedażowych – Amazon.   Oferta kredytowa miała   być oparta na analizie zdolności kredytowej oraz ryzyka. Założono   jest, że kredyt powinien być możliwy do spłacenia dzięki wynikom sprzedaży na Amazonie.    Przedmiotowe kredyty   są   nowym produktem – firma nie dysponowała danymi opisującymi historię   ich   przyznawania i spłacania.

  Zadanie podzielono na kilka kroków:

  •     Kolekcja i ocena kompletności, wiarygodności oraz przydatności dostępnych danych 
  •     Analiza danych,   wstępna   klasyfikacja klientów
  •     Przygotowanie modelu analitycznego,   testy   i weryfikacja wyników
  •     Budowa rozwiązania na bazie modułów Machine Learning
  •     Testy, tuning
  •     Implementacja w zintegrowanym środowisku IT klienta

  Ponieważ w pierwszym etapie oferta kierowana jest do aktualnych klientów (korzystających z innych produktów finansowych) firma dysponuje   sporą   ilością danych. Podzielono je na dwie główne grupy:

  •     dane historyczne 
  •     dane bieżące

 Dane historyczne dotyczą sprzedaży, jakości obsługi klientów   oraz   statusów   na platformie   Amazon.   Dostępne zbiory informacji o  prócz tego, że różnią się merytorycznie, obejmują różne okresy czasu (od dwuletnich do półrocznych).

  Drugi zbiór to dane bieżące   opisujące działalność sprzedawców na Amazonie   –   aktualne informacje statusowe, informacje o sprzedaży, oferowanych produktach, finansowo – rozliczeniowe, informacje o udzielonych   (aktualnie spłacanych)   pożyczkach   itp.

 Analiza   dostępnych   informacji   oraz wypracowanie modelu decyzyjnego to   kluczowy   element projektu.   W praktyce   jest zadaniem ciągłym   wykonywanym cały czas w trakcie realizacji projektu  . Uzyskiwane   wyniki   pośrednie, wnioski,   zdiagnozowane   przypadki szczególne, ujawniające się w trakcie prac oraz rosnąca wiedza w zespole skutkują ewolucją modeli, metod   oraz listy   zbiorów danych we  j  ściowych. W efekcie prowadzą do doskonalenia systemu. Intensywnie wykorzystywane są metody klasyfikacji danych,   które ułatwiają odkrycie prawidłowości i zależności.   Nie do przecenienia jest wiedza oraz doświadczenie specjalistów klienta. Dobra współpraca, wspólnie wypracowywane rozwiązania   i   na bieżąco   dokonywana   ocena wyników pozwalają na szybkie postępy prac. 

  Model analityczny oparty   został   na wnioskach z analizy danych oraz ich wpływu na decyzje kredytowe. Ostateczna oferta pożyczki wynika z wielu   czynników  , zarówno o charakterze historycznym, jak i bieżącym.   Można zaryzykować stwierdzenie, że obserwowany wzrost ich ilości jest dobrym zobrazowaniem dojrzewania systemy decyzyjnego.   Na architekturę rozwiązania ma wpływ także sposób pozyskiwania danych, częstotliwość ich aktualizacji oraz   merytoryczne znaczenie –   sposób   wpływu   na końcową rekomendację. Ponieważ   wyniki   analityki zmieniają   się – ewoluują w trakcie trwania projektu, podobnie za jej zmianami podążają zmiany modelu. W efekcie realizacji projektu powstało rozwiązanie składające się z siedmiu modeli   Machine   Learning oraz modułu kalkulacyjnego, opartego na zaprojektowanych algorytmach.

System decyzyjny generuje dla każdego klienta ranking (  Scoring behawioralny  , odpowiadający stopniowi ryzyka kredytowego) oraz propozycję kwoty pożyczki. Udostępnia także szereg informacji pomocniczych, ułatwiających weryfikację ale także uzasadnienie decyzji. Architektura składa się łącznie z siedmiu modułów Machine Learning – pięć z nich dokonuje analizy danych historycznych. Zastosowano różne modele dostępne w pakiecie O.ai. Dodatkowo zaimplementowano szereg reguł i algorytmów stanowiących moduł kalkulacyjny. Uczenie modułów ML oraz doskonalenie algorytmów to proces czasochłonny. Wymaga wielu testów, zmian, powtórzeń, analiz wyników, diagnoz przypadków szczególnych itp. Rozwiązanie zaakceptowane do produkcyjnego wykorzystania – oparcia na jego rekomendacjach decyzji kredytowych – powstało w niecałe 1,5 miesiąca. Integracja z systemem zintegrowanym klienta zajęła kolejny miesiąc. 

Realizacja projektu wymagała poznania modelu informacji, modelu danych i modelu biznesowego Firmy Klienta (nie tylko w odniesieniu do produktu, który był przedmiotem prac). Dobra współpraca i wysoko ocenione wyniki pozwoliły na określenie kolejnych celów i kontynuację współpracy.

Najnowsze wpisy

Innowator Śląska 2020

Whiteaster otrzymał wyróżnienie w Konkursie Innowator Śląska 2020

Otwarte Dane – otwarte możliwości

W bieżącym roku Polska odnotowała kolejny sukces w zakresie rankingu Open Data Maturity 2020.

PROsystem. Aplikacja wspierająca realizację projektów oraz publikację informacji.

Projekty realizowane przez Miasto to temat budzący żywe zainteresowanie szerokiego grona mieszkańców. Inwestycje i remonty to podstawowe elementy rozwoju infrastruktury miejskiej.

Interfejs mózg-komputer – czym jest i jaki ma potencjał dla biznesu?

Sterowanie umysłem od zawsze stanowiło jedno z kluczowych marzeń ludzkości. Urządzenia umożliwiające komunikację oraz sterowanie za pomocą ludzkich myśli nie należą już tylko do świata science-fiction, ale aktualnej rzeczywistości, kryjącej w sobie olbrzymi, biznesowy potencjał.
PRACUJEMY DLA
APA Group
Urban Lab
UM Krakow
UM Jaworzno
UM Rzeszów
deegitals
Strefa Energii
ZOO Chorzów
Tarnopol

Copyrights © 2024 Whiteaster

crafted by: mastafu design