Przejdź do głównej sekcji
PROsystem.  Aplikacja wspierająca realizację projektów oraz publikację informacji.
5 min

PROsystem. Aplikacja wspierająca realizację projektów oraz publikację informacji.

Projekty realizowane przez Miasto to temat budzący żywe zainteresowanie szerokiego grona mieszkańców. Inwestycje i remonty to podstawowe elementy rozwoju infrastruktury miejskiej.

PROsystem.  Aplikacja wspierająca realizację projektów oraz publikację informacji.
PROsystem

Projekty realizowane przez Miasto to temat budzący żywe zainteresowanie szerokiego grona mieszkańców. Inwestycje i remonty to podstawowe elementy rozwoju infrastruktury miejskiej.  Oprócz nich realizowane są także inne działania o charakterze projektowym – mające na celu aktywizację społeczeństwa, rozwój wiedzy, przeciwdziałanie epidemii czy też ubóstwu itp. Angażują często znaczną część potencjału Urzędu Miasta liczonego wielkością zaangażowanych środków finansowych oraz czasem pracy urzędników. Projekty miejskie są obrazem zaradności, skuteczności i aktywności władz. Zdefiniowana Strategia Rozwoju Miasta wyznacza kierunki głównych działań, ale ich skuteczność oceniana jest poprzez perspektywę efektów osiąganych właśnie dzięki realizacji różnorodnych projektów.

Szeroki i łatwy dostęp do informacji o planowanych, realizowanych i zakończonych przedsięwzięciach leży w interesie zarządów miast i gmin. Informacja ta, to nie tylko dumne prezentowanie osiągnięć i sukcesów. Przede wszystkim służy aktywizacji mieszkańców oraz jest podstawą do szerokiej dyskusji – budowania partycypacji społecznej. Analiza wielu konfliktów w środowiskach lokalnych związanych z podejmowaniem i realizacją projektów uzasadnia wniosek, że niekiedy plan komunikacji i tzw. marketing projektowy są równie ważne jak obiektywna merytoryczna zasadność samego projektu i zasadność ponoszonych na niego nakładów (1).

Narzędzia informatyczne znacznie ułatwiają sprawną realizację przedsięwzięć projektowych.  Określają oraz porządkują metodykę pracy. Są źródłem bieżącej informacji o zakresie, planie i stanie realizacji projektów. Umożliwiają monitorowanie postępów i dają szansę szybkiej reakcji na ewentualne problemy lub zagrożenia. Czytelny dashboard projektów to narzędzie doceniane nie tylko  przez kadrę zarządzającą.

PROsystem jest aplikacją wspierającą planowanie realizowanie i rozliczanie projektów, dedykowaną dla pracowników administracji samorządowej. System powstał przy udziale pracowników Urzędów Miast, w oparciu o doświadczenie, wiedzę i ich potrzeby. Dzięki temu dedykowanemu rozwiązaniu  możliwe jest organizowanie i bieżące nadzorowanie przepływu informacji w Urzędzie na temat realizowanych projektów, w tym zwłaszcza kluczowych inwestycji. . Stanowi repozytorium informacji i dokumentów, jest źródłem raportów i zestawień. PROsystem jest autorskim rozwiązaniem polskiej firmy, ściśle współpracującej z administracją samorządową, dzięki czemu może być elastycznie rozwijany i  jest dostosowywany do zmieniających się potrzeb i regulacji prawnych. 

Dodatkową funkcjonalnością, która wpływa na użyteczność PROsystem, jest możliwość publikowania informacji za pośrednictwem miejskiego portalu Whiteaster Open Data. Integracja obu rozwiązań pozwala na atrakcyjne zaprezentowanie wybranych danych z karty projektu, wizualizacji, zdjęć (przed, w trakcie i po zakończeniu), mapek wskazujących lokalizację inwestycji oraz dokumentów. Łatwość i intuicyjność użytkowania oraz zestaw funkcjonalności dedykowanych dla specyfiki jednostek samorządowych stanowią podstawę szybkiego wdrożenia oraz wpisania systemu w codzienną pracę użytkowników.  Innowacyjna aplikacja PROsystem jest obecnie jedynym tego typu rozwiązaniem dedykowanym administracji w Polsce.   

 

(1)dr Zbigniew R. Wierzbicki,  artykuł „Determinanty efektywnego zarządzania projektami w JST i w przedsiębiorstwach komunalnych”, opublikowany w ZS WSH Zarządzanie 2014 (1), s. 199-210.
Arrow
Najnowsze wpisy

Innowator Śląska 2020

Whiteaster otrzymał wyróżnienie w Konkursie Innowator Śląska 2020

Otwarte Dane – otwarte możliwości

W bieżącym roku Polska odnotowała kolejny sukces w zakresie rankingu Open Data Maturity 2020.

PROsystem. Aplikacja wspierająca realizację projektów oraz publikację informacji.

Projekty realizowane przez Miasto to temat budzący żywe zainteresowanie szerokiego grona mieszkańców. Inwestycje i remonty to podstawowe elementy rozwoju infrastruktury miejskiej.

Interfejs mózg-komputer – czym jest i jaki ma potencjał dla biznesu?

Sterowanie umysłem od zawsze stanowiło jedno z kluczowych marzeń ludzkości. Urządzenia umożliwiające komunikację oraz sterowanie za pomocą ludzkich myśli nie należą już tylko do świata science-fiction, ale aktualnej rzeczywistości, kryjącej w sobie olbrzymi, biznesowy potencjał.
PRACUJEMY DLA
APA Group
Urban Lab
UM Krakow
UM Jaworzno
UM Rzeszów
deegitals
Strefa Energii
ZOO Chorzów
Tarnopol

Copyrights © 2024 Whiteaster

crafted by: mastafu design