Przejdź do głównej sekcji
Otwartość danych – co to znaczy?
7 min

Otwartość danych – co to znaczy?

Tim Barners-Lee, jeden z twórców sieci www zdefiniował 5 poziomów otwartości danych i użyteczności ich pod kątem ich dalszego wykorzystania. Zaproponowana klasyfikacja została przyjęta na świecie do klasyfikacji użyteczności danych ze względu na łatwość ich użycia i wykorzystania.

Otwartość danych – co to znaczy?
Lorem ipsum

Tim Barners-Lee, jeden z twórców sieci www zdefiniował 5 poziomów otwartości danych i użyteczności ich pod kątem ich dalszego wykorzystania. Zaproponowana klasyfikacja została przyjęta na świecie do klasyfikacji użyteczności danych ze względu na łatwość ich użycia i wykorzystania. Poszczególne poziomy oznaczane są gwiazdkami – stąd nazwa klasyfikacji „5 stars”.

Poziom 1 otwartości danych
Treść jest dostępna w Internecie i udzielona jest licencja na re-użycie. Jej dalsze wykorzystanie wymaga jednak znacznego wysiłku. Format danych może być dowolny. Przykładem może być udostępnienie pliku w formacie PDF lub obrazu (jpg, png itp.) na stronie internetowej.
Odbiorca takich danych może je:

 • przeglądać,
 • drukować,
 • zapisywać na swoim dysku,
 • umieścić je w innym systemie,
 • zmieniać,
 • udostępniać

Odbiorca takich danych może je:

 • ma łatwość publikacji,
 • aktualizuje dane publikując kolejne wersje plików

Poziom 2 otwartości danych
Dane są dostępne i udzielona jest otwarta licencja. Dane są ustrukturyzowane i łatwe do wykorzystania „maszynowego”. Wymagane jest jednak użycie specyficznego do formatu
udostępnionych danych oprogramowania. Przykładem formatu klasyfikowanego do drugiego poziomu jest format arkusza kalkacyjnego (np. .xls)
Odbiorca takich danych może wszystko to co opisano w poziomie poprzednim oraz:

 • bezpośrednio przetwarzać za pomocą zamkniętego (własnościowego) oprogramowania,
 • agregować,
 • przeprowadzać obliczenia,
 • wizualizować

Publikujący takie dane:

 • ma łatwość publikacji,
 • może potrzebować licencjonowanych narzędzi do wyeksportowania danych w wybranym formacie

Poziom 3 otwartości danych
Dane nie tylko są ustrukturyzowane ale także udostępnione w otwartym, w pełni nieograniczonym licencyjnie formacie – np. .csv (zamiast np. xls). Dane w takim formacie mogą
być bezpośrednio importowane do dowolnych arkuszy kalkacyjnych lub baz danych.
Odbiorca takich danych może wszystko to co opisano w poziomie poprzednim oraz bezpośrednio przetwarzać za pomocą dowolnego otwartego oprogramowania

Publikujący takie dane:

 • ma łatwość publikacji,

Poziom 4 otwartości danych
Dane mają wszystkie elementy z punktu trzeciego, ale dodatkowo są opisane w standardowy sposób za pomocą URI (Uniform Resource Identifier). Przykładem jest format RDF. Dane są
łatwo przetwarzane przez systemy komputerowe, importowane do innych serwisów.
Odbiorca takich danych może wszystko to co opisano w poziomie poprzednim oraz:

 • linkować do danych z dowolnego miejsca
 • dodawać do zakładek,
 • ponownie używać fragmenty danych,
 • łączyć te dane z innymi

Publikujący takie dane:

 • ma precyzyjną kontrolę nad publikowanymi danymi i może optymalizować dostęp do nich (poprzez zastosowanie cacheowania, load balansingu itp),
 • umożliwia innym publikującym linkowanie do tych danych
 • musi poświęcić czas na odpowiednie przygotowanie danych
 • musi przypisać URI do danych

Poziom 5 otwartości danych
Dane są udostępnione z czwartym poziomem otwartości, dodatkowo możliwe jest połączenie, powiązanie danych z różnych zbiorów. Możliwe jest poszerzanie wiedzy – obszaru analizy lub
konsolidacji informacji z różnych obszarów.
Odbiorca takich danych może wszystko to co opisano w poziomie poprzednim oraz:

 • odnaleźć dane powiązane z publikowanymi,
 • zrozumieć schemat danych,
 • stworzyć nowe spójne zestawienia i zbiory danych na podstawie różnych źródeł

Publikujący takie dane:

 • sprawia, że dane są łatwe do odnalezienia,
 • umożliwia innym publikującym linkowanie do tych danych
 • powoduje, że dane są bardziej wartościowe,musi zainwestować zasoby, aby umożliwić łączenie danych z innymi danymi z sieci

Poziom otwartości danych to łatwość ich wykorzystania w systemach informatycznych. Mówiąc o użyteczności danych powinniśmy też mieć uwadze inne, równie ważne cechy danych i
informacji określające ich jakość:

 • aktualność
 • kompletność
 • wiarygodność
 • poprawny format danych (daty, liczby, tekst itp.)
 • redundancję
 • adekwatność formatu plików do typu danych

Sposób dostępu do danych i jego jakość to kolejne kryteria otwartości:

 • Interfejs API
 • Czas odpowiedzi (szybkość transferu danych)
 • Dostępność (ciągłość działania)

Podsumowując: samo zamieszczenie pliku w Internecie nie jest czynnością wystarczającą dla stworzenia możliwości szerokiego i łatwego ich wykorzystania. Aktualizacja informacji wymaga stałej uwagi, ważne są także zastosowane rozwiązania techniczne. bWysiłek się opłaci – otwartość danych jest podstawą dla budowy systemów i aplikacji rozwijających elementy
społeczeństwa cyfrowego. Wspomaga też realizację celów takich inicjatyw jak np. Smart City.

Najnowsze wpisy

Innowator Śląska 2020

Whiteaster otrzymał wyróżnienie w Konkursie Innowator Śląska 2020

Otwarte Dane – otwarte możliwości

W bieżącym roku Polska odnotowała kolejny sukces w zakresie rankingu Open Data Maturity 2020.

PROsystem. Aplikacja wspierająca realizację projektów oraz publikację informacji.

Projekty realizowane przez Miasto to temat budzący żywe zainteresowanie szerokiego grona mieszkańców. Inwestycje i remonty to podstawowe elementy rozwoju infrastruktury miejskiej.

Interfejs mózg-komputer – czym jest i jaki ma potencjał dla biznesu?

Sterowanie umysłem od zawsze stanowiło jedno z kluczowych marzeń ludzkości. Urządzenia umożliwiające komunikację oraz sterowanie za pomocą ludzkich myśli nie należą już tylko do świata science-fiction, ale aktualnej rzeczywistości, kryjącej w sobie olbrzymi, biznesowy potencjał.
PRACUJEMY DLA
APA Group
Urban Lab
UM Krakow
UM Jaworzno
UM Rzeszów
deegitals
Strefa Energii
ZOO Chorzów
Tarnopol

Copyrights © 2024 Whiteaster

crafted by: mastafu design