Najgorętszy, światowy trend, czyli idea smart city

Termin smart city od lat funkcjonuje w światowych mediach. Wprowadzanie idei inteligentnych miast w polskie realia ostatnimi czasy stało się coraz bardziej realne o czym informują nas zarówno lokalne, jak i krajowe media. Ale czym tak naprawdę jest i jakie korzyści niesie w sobie idea smart city?

Czym jest inteligentne miasto (ang. smart city)?

Najprościej mówiąc na termin inteligentnego miasta (ang. smart city) zasługują miasta dążące do zwiększenia interaktywności i wydajności miejskiej infrastruktury oraz podniesienia świadomości swoich mieszkańców poprzez inwestycje w najnowsze technologie informacyjno-komunikacyjne. 

Smart city charakteryzują oraz napędzają trzy główne podmioty:

  • kreatywna populacja, czyli mieszkańcy dążący do realizacji inicjatyw społecznych
  • aktywnie działające instytucje i władze miast
  • technologiczna aktywność firm efektem, której są rozwinięte infrastruktury cyfrowych przestrzeni, e-usług oraz narzędzia online

Poziomy kreacji Smart City

Badacze funkcjonujących na świecie, inteligentnych miast wyróżnili trzy poziomy smart city:

  • Smart City 1.0 - Najwcześniejszy poziom realizacji inteligentnego miasta, w którym głównymi inicjatorami są firmy z sektora ICT (ang. information and communication technologies) dążące do wdrażania proponowanych przez siebie technologii w zarządzanie miastem. 

 

  • Smart City 2.0 - Na drugim poziomie decydującą rolę pełni administracja publiczna poszukująca technologicznych rozwiązań dla zdiagnozowanych w swoich miastach problemów. Zatem w smart city 2.0 to  lokalne władze stają się inicjatorem wdrażania nowoczesnych technologii w celu poprawy jakości życia mieszkańców. W generacji 2.0, do której należy większość smart cities najistotniejszy jest pożądany efekt wdrożenia danej technologii, taki jak: publiczny dostęp do sieci WiFi czy inteligentne sterowanie ruchem ulicznym. Na tym poziomie masowo wykorzystywana jest technologia tzw. Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things).

 

  • Smart City 3.0 - Jest to trzeci i najnowszy z poziomów oparty o kreatywne zaangażowanie lokalnych społeczności. Coraz więcej miast otwiera się na aktywną postawę swoich mieszkańców dążących do dalszego rozwoju miasta, w którym żyją. Są to działania dwuetapowe: z jednej strony mieszkańcy zachęcani są do przełamywania barier i korzystania z najnowszych technologii, a z drugiej mieszkańcy uzyskują możliwość tworzenia własnych rozwiązań m.in. za pośrednictwem dostępu do otwartych danych, poprzez portale Open Data.


Open City

Można zatem pokusić się o stwierdzenie, iż synonimem smart city jest określenie open city. Otóż inteligentne miasta charakteryzuje otwarty sposób myślenia i angażowania swoich mieszkańców w rozwój i wizerunek swojej aglomeracji. Dzięki dostępowi do danych upublicznianych w plikach o wysokim stopniu otwartości jak: csv, json, geojson, xml, xlsx możliwe jest ich powtórne wykorzystywanie i tworzenie innowacyjnych, modernizujących życie aplikacji. Taki sposób działania umożliwiają wdrażane w już ponad 200 krajach Portale Open Data stanowiące jeden z najgorętszych, światowych trendów. Jeśli chcesz sprawdzić jak działa proponowany przez Whiteaster Portal Open Data oraz dowiedzieć się więcej o potencjale otwartych danych i samej idei smart city zapraszamy do śledzenia portalu: https://www.otwartedane.com/